Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a budovanie kapacít občianskej spoločnosti - SlovakAid

Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a budovanie kapacít občianskej spoločnosti

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Gagauzsko
Number
SAMRS/2017/MD/1/3
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.01.2018 - 31.03.2019
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
95130 EUR
Recipient
Človek v ohrození, n.o.
Partner
Pro Europa

Popis projektu

Projekt sa zameriaval na posilnenie efektívne fungujúcej štátnej správy a občianskej spoločnosti. Prostredníctvom odovzdávania unikátnych slovenských skúseností v oblasti budovania demokratickej samosprávy a v oblasti občianskeho aktivizmu sa sústredil na budovanie kapacít miestnych samospráv pre zvyšovanie transparentnosti a pre efektívnu komunikáciu s občanmi, ako aj na aktivizáciu občianskej spoločnosti pre zapojenie sa do verejného života.

Loading map ...