Podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Rwandskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti spracovania nebezpečných živočíšnych odpadov do aminokyselinových hnojív , potravinovej bezpečnosti a podpory podnikania, zvýšenia životnej úrovne a zdravia obyvateľstva. - SlovakAid

Podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Rwandskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti spracovania nebezpečných živočíšnych odpadov do aminokyselinových hnojív , potravinovej bezpečnosti a podpory podnikania, zvýšenia životnej úrovne a zdravia obyvateľstva.

Country
Rwanda
Location of implmentation
Kigali
Number
SAMRS/2020/PPP/1/12
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Programme of business partnerships
Implementation period
20.07.2020 - 19.07.2021
Sector
Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo
ODA grant
99995 EUR
Recipient
Rokovia
Partner
Owenzo Business Group Ltd

Popis projektu

Cieľom projektu je budovanie podnikateľských partnerstiev s partnermi z krajín Východnej Afriky a posilnenie slovenských rozvojových aktivít v regióne. Výsledkom projektu bude príprava právnych, materiálnych, technologických a logistických základov pre vybudovanie fabrík na spracovanie nebezpečného živočíšneho odpadu do aminokyselinových ekologických hnojív v Rwande. Cieľom projektu je odovzdanie poznatkov o moderných metódach poľnohospodárstva a príprava budúceho manažmentu pre plánovanú fabriku. Pri výrobe hnojív sa použijú miestne zdroje živočíšneho odpadu. Miestni obyvatelia získajú prácu nielen vo fabrike, na farmách, ale aj v tzv. Zberných miestach, odkiaľ sa odpad bude zvážať do fabriky.

Loading map ...