Podpora rozvoja poľnohospodárstva v ťažko dostupných horských oblastiach Gruzínska zvyšovaním produktivity a efektívnosti chovu hovädzieho dobytka - SlovakAid

Podpora rozvoja poľnohospodárstva v ťažko dostupných horských oblastiach Gruzínska zvyšovaním produktivity a efektívnosti chovu hovädzieho dobytka

Country
Georgia
Location of implmentation
Tbilisi
Number
SAMRS/2016/PPP/1/3
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Programme of business partnerships
Implementation period
01.11.2016 - 30.09.2017
Sector
Agricultural development
ODA grant
46979.98 EUR
Recipient
Agro Stud Javorie, spol. s r.o.
Partner
Ministerstvo poľnohospodárstva Autonómnej Republiky Gruzínska Adžarsko

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie výnosnosti poľnohospodárskej produkcie prostredníctvom zvýšenia kvality a produktivity chovaného hovädzieho dobytka, čím sa následne zvýši efektivita chovu, čo bude mať v konečnom dôsledku výrazný strednodobý i dlhodobý vplyv na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov najmä v horských oblastiach prijímateľskej krajiny.

Loading map ...