Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v moldavskom regióne Stred - Better Waste Water Management Step by Step - SlovakAid

Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v moldavskom regióne Stred – Better Waste Water Management Step by Step

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Kišiňov
Number
SAMRS/2018/MD/1/6
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.10.2018 - 31.05.2020
Sector
Water management sector
ODA grant
199251 EUR
Recipient
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Partner
Youth of Gagauzia

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Moldavskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti vodného a odpadového hospodárstva.

Loading map ...