PK Academy Student House - SlovakAid

PK Academy Student House

Country
Kenya
Location of implmentation
Eldoret
Number
SAMRS/2017/SG/1/2
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Microgrants
Implementation period
09.03.2017 - 12.08.2017
Sector
Education
ODA grant
7167.16 EUR
Recipient
ZÚ Nairobi
Partner
Divine World Missionaries Registered Trustees

Popis projektu

Cieľom mikrograntu bolo zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získaniu praktických zručností pre mladých ľudí. Projekt bol zameraný na skvalitnenie podmienok na samoštúdium v internáte pre študentky Polytechnickej školy a Východoafrickej katolíckej univerzity v Eldorete zakúpením počítačov s potrebným príslušenstvom a solárnych panelov.

Loading map ...