Pestovanie liečivých rastlín pre výrobu biopesticídov - SlovakAid

Pestovanie liečivých rastlín pre výrobu biopesticídov

Country
North Macedonia
Location of implmentation
Skopje
Number
SAMRS/2019/PPP2/1/12
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Programme of business partnerships
Implementation period
31.12.2019 - 29.06.2020
Sector
Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo
ODA grant
9900 EUR
Recipient
CEDOME
Partner
N/A

Popis projektu

Cieľom výskumno – produkčných aktivít je zistenie fungicídneho účinku vybraných liečivých rastlín (pestovaných na Slovensku, v Macedónsku alebo vo vybraných krajinách), z ktorých sa budú vyrábať biopesticídy alebo esenciálne oleje, ktoré zmiernia ekologický dopad používania syntetických pesticídov v poľnohospodárstve ako aj u malospotrebiteľov - drobných záhradkárov, domácnosti a farmárov.

Loading map ...