Národný konvent o EÚ v Macedónsku - SlovakAid

Národný konvent o EÚ v Macedónsku

Country
North Macedonia
Location of implmentation
Skopje
Number
SAMRS/2017/Z/1/1
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
06.10.2017 - 31.08.2019
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
120000 EUR
Recipient
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Partner
European Movement in the Republic of Macedonia

Popis projektu

Cieľom projektu je posilnenie demokracie v Macedónsku a posilnenie integračných procesov Macedónska k Európskej únii a to najmä prispením k budovaniu občianskej spoločnosti a skvalitňovaním spolupráce vládneho a mimovládneho sektora prostredníctvom vytvorenia inštitucionálnej diskusnej platformy o integrácii do EÚ so zámerom posilniť schopnosť plniť požiadavky súvisiace s integračným procesom.

Loading map ...