Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku - SlovakAid

Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku

Krajina
Gruzínsko
Miesto realizácie
Tbilisi
Číslo
SAMRS/2016/VP/1/6
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.01.2017 - 30.09.2018
Sektor
Sektor vodného hospodárstva
ODA dotácia
89735 EUR
Príjimateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Partner
Národná agentúra životného prostredia (National Environmental Agency – NEA)

Popis projektu

Projekt prispel skúsenosťami riešenia problematiky sucha v SR k riešenie, resp. návrhov riešení aj v Gruzínsku. Okrem dobudovania monitoringu (v súčasnosti prebieha budovanie nových meteorologických staníc a tiež aj hydrologických staníc na riekach) a rozšírenia systému varovania počas periód sucha, bude potrebné posilniť aj personálne a technické vybavenie NEA a inštitúcií vykonávajúcich činnosti spojené s manažmentom sucha (napr. Regionálne samosprávy).

Načítavam mapu...