Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín vyžadovaných podľa rámcovej smernice o vodách 2013/39/EÚ v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici - SlovakAid

Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín vyžadovaných podľa rámcovej smernice o vodách 2013/39/EÚ v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici

Krajina
Čierna Hora
Miesto realizácie
Podgorica
Číslo
SAMRS/2020/ZB/1/4
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.10.2020 - 30.06.2022
Sektor
Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti
ODA dotácia
78780 EUR
Príjimateľ
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Partner
Center for Eco-Toxicological Research Podgorica d. o. o.

Popis projektu

Projekt je zameraný na zavedenie analytických metód používaných na stanovenie prioritných organických zlúčenín uvedených v Rámcovej smernici o vode (2013/39/EÚ) v povrchových vodách v organizácii poverenej monitoringom organických zlúčenín v životnom prostredí Čiernej Hory (Centrum pre ekotoxikologický výskum v Podgorici - CETI). Zavedené analytické metódy budú plne kompatibilné s požiadavkami na technické špecifikácie pre chemické analýzy a monitoring statusu vôd uplatňovaných v členských krajinách EÚ (2009/90/ES). V rámci predkladaného projektu sa vyškolia pracovníci Centra pre ekotoxikologický výskum v Podgorici, ktorí by mali byť ďalej schopní reagovať na plánované novelizácie legislatív týkajúcich sa životného prostredia ako aj samostatne napĺňať požiadavky EÚ pri vytváraní tzv. zoznamov špecifických znečisťujúcich zlúčenín pre Čiernu Horu.

Načítavam mapu...