Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ - SlovakAid

Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ

Country
Georgia
Location of implmentation
Tbilisi
Number
SAMRS/2016/VP/1/1
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.01.2017 - 31.05.2018
Sector
Water management sector
ODA grant
50082 EUR
Recipient
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Partner
National environmental agency (NEA)

Popis projektu

Projekt je zameraný na harmonizáciu analytických metód používaných na stanovenie prioritných zlúčenín uvedených v Rámcovej smernici o vode (2013/39/EÚ) v povrchových vodách ako aj zohľadnenie rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/ES). Hlavným cieľom projektu je zavedenie analytických metód plne kompatibilných s požiadavkami na kvalitu poskytovaných dát aj s prihliadnutím na prístrojové vybavenie partnerskej organizácie.

Loading map ...