Hackaton pre globálne občianstvo - SlovakAid

Hackaton pre globálne občianstvo

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2019/EK/1/3
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
01.10.2019 - 01.04.2020
Sector
Quality education
ODA grant
7250 EUR
Recipient
Platforma rozvojových organizácií - Ambrela
Partner
N/A

Popis projektu

Reagujúc na aktuálny stav slovenského rozvojového sektora a aktuálne trendy vývoja ODA a vzdelávania v medzinárodnom prostredí, sa aktivita realizovaná v rámci kofinancovanej časti projektu Bridge 47 bude zaoberať prepájaním súkromného a neziskového sektora.

Loading map ...