Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov - SlovakAid

Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov

Country
Slovakia
Location of implmentation
Nitra
Number
SAMRS/2017/RV/1/2
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
15.10.2017 - 31.08.2019
Sector
Education
ODA grant
34910 EUR
Recipient
Človek v ohrození, n.o.
Partner
Katedra žurnalistiky FiF Univerzity Komenského BA, Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre, Hospodárske Noviny

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu bolo začleňovanie princípov a tém GRV do vzdelávacieho procesu na 2 katedrách žurnalistiky (UK v BA a UKF v NR), budovanie kapacít a sieťovanie akademikov a odborníkov z tejto oblasti, ako i zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojových témach. Prostredníctvom dvoch predmetov venujúcim sa rozvojovým témam a žurnalistike sa zase cielilo na včleňovanie globálnej dimenzie do výučby budúcich novinárov. V spolupráci s HN sa podarilo šíriť povedomie o týchto témach a diskurzoch i mimo akademických kruhov.

Loading map ...