Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov - SlovakAid

Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov

Krajina
Slovensko
Miesto realizácie
Nitra
Číslo
SAMRS/2017/RV/1/2
Stav
Ukončený
Typ financovania
Projekty globálneho rozvojového vzdelávania
Obdobie realizácie
15.10.2017 - 31.08.2019
Sektor
Vzdelávanie
ODA dotácia
34910 EUR
Príjimateľ
Človek v ohrození, n.o.
Partner
Katedra žurnalistiky FiF Univerzity Komenského BA, Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre, Hospodárske Noviny

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu bolo začleňovanie princípov a tém GRV do vzdelávacieho procesu na 2 katedrách žurnalistiky (UK v BA a UKF v NR), budovanie kapacít a sieťovanie akademikov a odborníkov z tejto oblasti, ako i zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojových témach. Prostredníctvom dvoch predmetov venujúcim sa rozvojovým témam a žurnalistike sa zase cielilo na včleňovanie globálnej dimenzie do výučby budúcich novinárov. V spolupráci s HN sa podarilo šíriť povedomie o týchto témach a diskurzoch i mimo akademických kruhov.

Načítavam mapu...