Dobrovoľník/-čka v oblasti sociálnej inklúzie v Bosne a Hercegovine - SlovakAid

Dobrovoľník/-čka v oblasti sociálnej inklúzie v Bosne a Hercegovine

Country
Bosnia and Herzegovina
Location of implmentation
Sarajevo
Number
SAMRS/2020/D/1/21
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Volunteer projects
Implementation period
10.09.2020 - 15.12.2021
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
18000 EUR
Recipient
Človek v ohrození, n.o.
Partner
People in Need Bosnia a Hercegovina

Popis projektu

V rámci projektu je dobrovoľníčka zapojená do podpory nového a intenzívneho programu deinštitucionalizácie ľudí s mentálnym znevýhodnením. Projekt sa zameriava na rozsiahlu podporu Ministerstva práce a sociálnej politiky, Ministerstva zdravotníctva a sociálnej ochrany a obcí, budovanie kapacít stredísk sociálnej práce a poskytovateľov komunitných služieb, podporu sebaobhajcovstva a spoločných akcií s rodinami alebo opatrovníkmi a mládežou, podporu zamestnania a odborného typu vzdelávania za účelom zvýšenia pracovných príležitostí na trhu.

Loading map ...