Creating of the Art-Therapy Centre in Uzhgorod - SlovakAid

Creating of the Art-Therapy Centre in Uzhgorod

Country
Ukraine
Location of implmentation
Užhorod
Number
SAMRS/2015/SG/1/44
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Microgrants
Implementation period
07.10.2015 - 07.12.2017
Sector
Education
ODA grant
5000 EUR
Recipient
GK Užhorod
Partner
“Creating of the Art - Therapy Centre in Uzghorod”

Popis projektu

Cieľom mikrograntu bolo vybudovanie „Art - Therapy“ centra pre deti vo veku 3-10 rokov v Užhorode. Toto centrum malo pomocou špeciálneho výučbového programu pomáhať rehabilitovať a vyučovať deti s poruchou jemnej motoriky.

Loading map ...