Čas na zmenu - podpora udržateľného získavania a spotreby nerastných surovín - SlovakAid

Čas na zmenu – podpora udržateľného získavania a spotreby nerastných surovín

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2016/EK/2/2
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
24.10.2016 - 30.10.2017
Sector
Education
ODA grant
7650 EUR
Recipient
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Partner
N/A

Popis projektu

Projekt sa zameriava na súvislosti medzi nadmernou spotrebou a neudržateľným modelom získavania surovín v Európe a na strane druhej reflektuje chudobu, konflikty a ničenie životného prostredia v krajinách, ktoré sú bohaté na prírodné zdroje. Cieľom projektu teda bolo zvýšenie povedomia o použití ekologicky a spoločensky zodpovednej politike EÚ v oblasti surovín, s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj v rámci EÚ.

Loading map ...