Budovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce - SlovakAid

Budovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2019/BK/1/1
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
15.08.2019 - 15.08.2020
Sector
Quality education
ODA grant
50000 EUR
Recipient
Platforma rozvojových organizácií - Ambrela
Partner
N/A

Popis projektu

Cieľom tohto projektu je zvyšovať verejnú informovanosť o rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci a globálnom vzdelávaní, posilňovať advokačné a koordinačné kapacity Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) a implementačné a koordinačné kapacity členských organizácií PMVRO aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania, zvyšovať ich medzinárodnú konkurencieschopnosť, zlepšiť ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s ďalšími relevantnými aktérmi vrátane spolupráce s biznis sektorom s cieľom zefektívňovania oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Projekt bude realizovaný primárne na území SR s medzinárodným presahom.

Loading map ...