Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030 - SlovakAid

Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2017/BK/1/1
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
15.08.2017 - 15.09.2018
Sector
Education
ODA grant
49995 EUR
Recipient
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Partner
N/A

Popis projektu

Cieľom tohto projektu je zvyšovať kapacity slovenských aktérov, aktívnych v rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci a globálnom vzdelávaní, ako aj kapacít ich strešnej organizácie, v ktorej sú združené, ale zároveň vytvoriť priestor pre nové partnerstvá a zdieľanie skúseností na medzinárodnej úrovni a prispieť k zvyšovaniu povedomia o tejto problematike.

Loading map ...