Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike - SlovakAid

Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Moldavsko
Number
SAMRS/2017/MD/1/4
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.01.2017 - 30.04.2019
Sector
Water management sector
ODA grant
97092.48 EUR
Recipient
Slovenská agentúra životného prostredia
Partner
Úrad pre prevenciu znečisťovania životného prostredia Moldavskej republiky

Popis projektu

Predkladaný projekt bol zameraný na zlepšovanie životných podmienok a kvality životného prostredia obyvateľov Moldavskej republiky zvyšovaním efektivity odpadového hospodárstva, pričom bol dôraz kladený na legislatívnu a funkčnú pomoc, a to aj v snahe o dosiahnutie štandardov EÚ. Špecifickým cieľom projektu bol efektívnejší manažment odpadov, a to prostredníctvom zavádzania systému Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) pre elektrozariadenia.

Loading map ...