Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve - SlovakAid

Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Kišiňov
Number
SAMRS/2019/MD/1/4
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.09.2019 - 31.07.2021
Sector
Infrastructure and sustainable use of natural resources
ODA grant
45000 EUR
Recipient
Slovenská agentúra životného prostredia
Partner
Environmental Pollution Prevention Office (EPPO)

Popis projektu

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov Moldavska prostredníctvom efektívneho a udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi a odpadom. Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov Moldavska prostredníctvom efektívneho a udržateľného manažmentu vodných zdrojov, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Loading map ...