Aktívny občan – efektívny štát - SlovakAid

Aktívny občan – efektívny štát

Country
Ukraine
Location of implmentation
Užhorod
Number
SAMRS/2017/UA/1/7
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
13.10.2017 - 20.10.2019
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
99774.1 EUR
Recipient
Centrum pre európsku politku
Partner
Svet pre rozvoj spoločnosti Užhorod

Popis projektu

Prijímateľ vyvinul v podmienkach SR vzdelávací modul, ktorý pomáha žiakom definovať problémy miestnej komunity a navrhovať projekty (návrhy verejných politík) na ich riešenie. Toto osvedčené know how spolu s ukrajinským partnerom adaptoval tak, aby sa mohlo stať príspevkom k výchove mladých aktívnych občanov v podmienkach ukrajinskej spoločnosti, a tým prispieť k riešeniu aktuálnych problémov – slabého rozvoja občianskej spoločnosti, nízkej efektivity verejnej správy, neefektívneho občianskeho vzdelávania mládeže.

Loading map ...