Pridelenie dotácie pre podmienečne schválenú žiadosť - SlovakAid

Pridelenie dotácie pre podmienečne schválenú žiadosť

V prílohe zverejňujeme rozhodnutie ministra o pridelení dotácie pre podmienečne schválený projekt v rámci výzvy SAMRS/2016/KE/1.

Rozhodnutie ministra