Predĺženie termínu predkladania žiadostí o dotáciu na projekty PPP 2019 - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Predĺženie termínu predkladania žiadostí o dotáciu na projekty PPP 2019

Dovoľujeme si informovať, že z dôvodu technických problémov s GM elektronickým systémom SAMRS predĺžila termín na predkladanie žiadostí v rámci Programu podnikateľských partnerstiev výzvy 2019 zo 7. mája 2019 na 10. mája 2019. 

Žiadateľ, ktorý zaslal žiadosť o poskytnutie dotácie v pôvodnej lehote na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie môže svoju žiadosť meniť a dopĺňať do uplynutia predĺženej lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

Momentálne pracujeme na odstránení tohto technického problému.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňuje.