Pozvánka na INFORMAČNÉ DNI - SlovakAid

Pozvánka na INFORMAČNÉ DNI

INFO DNI: 4. a 17. február 2020, Kongresová sála MZVEZ SR, Bratislava

Pozvánka na INFO DNI 

Informačné dni sú určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev (prezentácia Programu podnikateľských subjektov podľa programu od 11.50 do 12.00 h). V ostatných výzvach sú podnikatelia neoprávnenými subjektmi.

Partnerské regióny a krajiny:

 • Západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Severné Macedónsko, Srbsko)
 • Subsaharská Afrika (Uganda, Burundi, Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia)
 • Afganistan

Programové krajiny:

 • Moldavsko
 • Keňa
 • Gruzínsko

Humanitárna pomoc:

 • Humanitárna a post-humanitárna pomoc (Južný Sudán, Sýria, Irak, Jordánsko, Libanon)
 • Ochrana zdravia a bezpečnosti civilného obyvateľstva (Ukrajina)

Vysielanie dobrovoľníkov:

 • Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín

Program podnikateľských partnerstiev:

 • Program podnikateľských partnerstiev 2020 (dve fázy: Príprava a Realizácia)

Rozvojové vzdelávanie a Spolufinancovanie projektov EK

 • Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania
 • Podpora projektov schválených v rámci nástrojov Európskej komisie

Program (rovnaký oba dni):

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:15

Prezentácia praktických informácií k výzvam

9:15 – 9:25

Prezentácia výzvy, Q&A: Moldavsko

9:25 – 9:35

Prezentácia výzvy, Q&A: Gruzínsko

9:35 – 9:45

Prezentácia výzvy, Q&A: Západný Balkán

9:45 – 9:55

Prezentácia výzvy, Q&A: Afganistan

9:55 – 10:05

Prezentácia výzvy, Q&A: Ukrajina

10:05 – 10:15

Prezentácia výzvy, Q&A: Humanitárna a post-humanitárna pomoc

10:15 – 10:25

Prezentácia výzvy, Q&A: Keňa

10:25 – 10:35

Prezentácia výzvy, Q&A: Subsaharská Afrika

10:35 – 10:50

Prezentácia výzvy, Q&A:

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencí v Keni

10:50 – 11:15

Prestávka a občerstvenie

11:15 – 11:30 

Prezentácia výzvy, Q&A:

 Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín

11:30 – 11:40

Prezentácia výzvy, Q&A: Rozvojové vzdelávanie

11:40 – 11:50

Prezentácia výzvy, Q&A: Podpora projektov schválených v rámci nástrojov EK

11:50 – 12:00

Prezentácia výzvy, Q&A: Program podnikateľských partnerstiev 2020

12:00 – 12:15

Tvorba rozpočtu projektu

12:15 – 12:30

Otázky  a odpovede

12:30 – 12:45

Poďakovanie a záver 

Účasť je potrebné potvrdiť podľa času a dátumu konania informačného seminára najneskôr do

29. 01. 2020 (pre termín seminára 04. 02.2020) a 10. 02. 2020 (pre termín seminára 17. 02. 2020) na katarina.jarosova@slovakaid.sk.

Účasť na seminári je bezplatná. SAMRS hradí občerstvenie a ostatné náklady na organizáciu. Cestovné a iné náklady spojené s účasťou zástupcov  hradí vysielajúca inštitúcia účastníka seminára.

Účastníkom seminára odporúčame, aby si pred účasťou na seminári pozreli webovú stránku www.slovakaid.sk/  sekciu „Často kladené otázky“.