Hľadali ste bosna a hercegovina - Stránka 3 z 3 - SlovakAid

26 výsledkov

Informačné dni pre žiadateľov SlovakAid projektov 2019

Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu v dňoch 18.2. a 6.3.2019 realizovala informačné semináre pre žiadateľov SlovakAid projektov.  Informačné dni sa uskutočnili v priestoroch MZVEZ SR. Pracovníci agentúry poskytli odborné a užitočné informácie 45 účastníkom o vyhlásených výzvach, praktických informáciách k výzvam a o tvorbe rozpočtu projektu v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Prezentovali sme nový Program podnikateľských partnerstiev 2019 a možnosti vysielania dobrovoľníkov […]

SAMRS/2022/D/1

VYSIELANIE DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV DO PARTNERSKÝCH KRAJÍN.

SAMRS/2021/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

Informačné semináre k vyhláseným výzvam 2019

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Vás pozýva na informačné dni k Výzvam na podávanie žiadosti o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.  Termín: 18.2.2019 (pondelok) a 6.3.2019 (streda) Adresa: MZVEZ SR, Hlboká 2, 833 36, Bratislava, kongresová sála   Program (bude rovnaký obidva dni):  8:30 – 9:00     Registrácia  9:00 – 10:00   Prezentácia […]