You searched for bosna a hercegovina - Stránka 2 z 3 - SlovakAid

 

 

 

 

 

 

 

27 výsledkov

Sharing Slovak Expertise – SSE

Nástroj poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE) Sharing Slovak Expertise (SSE) bol spustený v januári 2019 po zmene názvu CETIR, ktorý bol súčasťou aktivít SlovakAid od roku 2011. S novým názvom a vlastným logom naďalej pomáhame šíriť pozitívny obraz Slovenskej republiky v partnerských krajinách, a to najmä v programových krajinách Moldavsko a Gruzínsko, a v partnerských krajinách, […]

Mikrogranty

Mikrogranty predstavujú operatívnu a efektívnu formu rozvojovej spolupráce SR a sú realizované cez sieť slovenských zastupiteľských úradov, primárne v krajinách: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Irak, Libanon, Srbsko/Kosovo*, Gruzínsko, Moldavsko, Severné Macedónsko, Ukrajina a Keňa. *Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 […]

Stratégia SR a Agenda 2030

ODA – oficiálna rozvojová spolupráca Oficiálna rozvojová spolupráca (ODA – Official Development Assistance) je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Vychádza z vnímania spoluzodpovednosti za globálny rozvoj, ku ktorému chcú vlády štátov takýmto spôsobom napomôcť. ODA je postavená na báze finančných prostriedkov, ktoré národné vlády vyčleňujú […]

PRI VŠETKÝCH NAŠICH AKTIVITÁCH KLADIEME DÔRAZ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENU KLÍMY

Ochrana životného prostredia je nepochybne jednou z kľúčových výziev súčasnosti, a preto stále hľadáme cesty, ako naše poslanie napĺňať efektívnejšie. Z toho dôvodu kladieme dôraz na environmentálny aspekt SlovakAid projektov SAMRS zároveň aktívne používa nástroj oficiálnej rozvojovej pomoci SR – Sharing Slovak Expertise, v rámci ktorého sú podporované vzdelávacie a sieťovacie aktivity odborníkov z partnerských krajín na Slovensko, zo […]

Pozvánka na INFORMAČNÉ DNI

INFO DNI: 4. a 17. február 2020, Kongresová sála MZVEZ SR, Bratislava Pozvánka na INFO DNI  Informačné dni sú určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev (prezentácia Programu podnikateľských subjektov podľa programu od 11.50 do 12.00 h). V ostatných […]

Schválené projekty SlovakAid 2019

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev: SAMRS/2019/ZB (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko a Srbsko) SAMRS/2019/MD/ (Moldavsko) SAMRS/2019/VP (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko) SAMRS/2019/SSA (Východná subsaharská Afrika – Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda) SAMRS/2019/KE (Keňa) SAMRS/2019/AFG (Afganistan) spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných […]

Grantové výzvy 2018

Program rozvojových intervencií Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganskou islamskou republikou na roky 2014-2018, so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou na roky 2014-2018, so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky […]