OZNAM - Výpadok telefónnych liniek - SlovakAid

OZNAM – Výpadok telefónnych liniek

Z technických príčin nie je možné s pracovníkmi SAMRS komunikovať prostredníctvom pevných telefónnych liniek, prosíme aby ste nás kontaktovali e-mailom alebo priamo na mobilných telefónoch pracovníkov. Ďakujeme za porozumenie.

 

Dr. Ing. Zuzana Letková
poverená riadením agentúry
zuzana.letkova@slovakaid.sk

Mária Zoppová
asistentka
maria.zoppova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-6820-5011/ 0905 644 785
fax: +421-2-6820-5012
_______________________________________

PhDr. Stanislava Benická
projektová manažérka
krajiny západného Balkánu, Ukrajina
stanislava.benicka@slovakaid.sk
+421-2-6820-5036

Mgr. Petra Bučeková
projektová manažérka
rozvojové vzdelávanie, EÚ kofinancované projekty,
Bielorusko
petra.bucekova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5034 / 0918 400 590

JUDr. Tatiana Štefánková
projektová manažérka
Moldavsko, Afganistan
tatiana.stefankova@slovakaid.sk

Ing. Nina Macháčová
projektová manažérka
Keňa, Južný Sudán
nina.machacova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5035 / 0918 400 593

Mgr. Eva Klanduchová
projektová manažérka
verejná informovanosť, PR, Start up projekty,

humanitárna pomoc
eva.klanduchova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5032 / 0915 699 223

PhDr. Izabela Nagyová, PhD.
projektová manažérka
mikrogranty, dobrovoľníci
izabela.nagyova@slovakaid.sk
+421 2 6820 5019 /
 0918 400 591
_______________________________________

RNDr. Jana Štubňová
finančná manažérka
jana.stubnova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5037 / 0915 987 269

Mgr. Petra Poľašková
finančná manažérka
petra.polaskova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5038 / 0908 723 697

Ing. Valéria Bandžuchová
finančná manažérka
valeria.bandzuchova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5033
_________________________________________

Ing. Helena Tóthová
ekonómka a personalistka
helena.tothova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5022 / 0918 400 587

Mgr. Miroslava Skačanová
účtovníčka a mzdárka
miroslava.skacanova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5021 / 0918 400 586

 

Centrum na odovzdávanie skúseností
z integrácie a reforiem (CETIR)

Ing. Veronika Basta
kontaktný bod CETIR
veronika.basta@slovakaid.sk
+421-2-6820-5031 / 0918 400 592

 

Mgr. Lenka Tomeková
finančná manažérka CETIR
lenka.tomekova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5024 / 0917 925 748