OZNAM - SlovakAid

OZNAM

OZNAM
Dňa 21. júla 2014 do 12:30 hod. budú z technických príčin uzatvorené priestory sídla SAMRS. Zamestnanci SAMRS budú v tento deň dostupní v pracovnom čase na svojich mobilných telefónoch a bude možné s nimi komunikovať prostredníctvom e-mailu. Ďakujeme za porozumenie.

 

Dr. Ing. Zuzana Letková
poverená riadením agentúry
zuzana.letkova@slovakaid.sk

Mária Zoppová
asistentka
maria.zoppova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-6820-5011/ 0905 644 785
fax: +421-2-6820-5012
_______________________________________

PhDr. Stanislava Benická
projektová manažérka
krajiny západného Balkánu, Ukrajina
stanislava.benicka@slovakaid.sk
+421-2-6820-5036 / 0918 400 584

Ing. Peter Tomášek*
projektový manažér pre Moldavsko, ZÚ Kišinev*
peter.tomasek@slovakaid.sk

peter.tomasek@mzv.sk
 

Mgr. Petra Bučeková
projektová manažérka
rozvojové vzdelávanie, EÚ kofinancované projekty,
Bielorusko
petra.bucekova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5034 / 0918 400 590

 

Mgr. Diana Huľová
projektová manažérka
Keňa, Južný Sudán
diana.hulova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5035 / 0918 400 593

 

Mgr. Eva Klanduchová
projektová manažérka
verejná informovanosť, PR a zapájanie podnikateľov
eva.klanduchova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5032 / 0915 699 223

 

PhDr. Izabela Nagyová, PhD.
projektová manažérka
mikrogranty, dobrovoľníci
izabela.nagyova@slovakaid.sk
+421 2 6820 5019 / 
 0918 400 591
__________________________________

RNDr. Jana Štubňová
finančná manažérka
jana.stubnova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5037 / 0915 987 269

 

Mgr. Petra Poľašková
finančná manažérka
petra.polaskova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5038 / 0908 723 697

Ing. Valéria Bandžuchová
finančná manažérka
valeria.bandzuchova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5033
___________________________________

Ing. Helena Tóthová
ekonómka a personalistka
helena.tothova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5022 / 0918 400 587

 

Mgr. Miroslava Skačanová
účtovníčka a mzdárka
miroslava.skacanova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5021 / 0918 400 586

 

Centrum na odovzdávanie skúseností
z integrácie a reforiem (CETIR)

Ing. Veronika Kapustová
kontaktný bod CETIR
veronika.kapustova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5031 / 0918 400 592

 

Mgr. Lenka Tomeková
finančná manažérka CETIR
lenka.tomekova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5024 / 0917 925 748