OECD - Hodnotiaca správa - SlovakAid

OECD – Hodnotiaca správa

OECD dnes (14.2.2019) zverejnilo Správu komplexného hodnotenia systému rozvojovej spolupráce Slovenska. Slovensko od svojho členstva vo Výbore OECD/DAC bolo takto hodnotené prvýkrát 26.septembra 2018 v Paríži. Hodnotiacia správa obsahuje odporúčania na zlepšenie fungovania systému rozvojovej spolupráce Slovenska a bola dôležitým východiskom pre prípravu súčastnej strednodobej stratégie 2019-2023.

Hodnotiaca správa Slovenska 2019 – PEER REVIEW.