Odborné hodnotenie projektov realizovaných v krajinách: Keňa, Afganistan, Moldavsko, Východného partnerstva a Západného Balkánu - SlovakAid

Odborné hodnotenie projektov realizovaných v krajinách: Keňa, Afganistan, Moldavsko, Východného partnerstva a Západného Balkánu

Odborné hodnotenie projektov

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce.

Výzva OH 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov SAMRS
Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

 

Žiadosti posieľajte do 30.04.2018 na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava