News - SlovakAid

GLOBÁLNA REAKCIA NA KORONAVÍRUS: EÚ ZRIADILA LETECKÝ MOST HUMANITÁRNEJ POMOCI

GLOBÁLNA REAKCIA NA KORONAVÍRUS: EÚ ZRIADILA LETECKÝ MOST HUMANITÁRNEJ POMOCI Letecký most humanitárnej pomoci sa využije na prepravu humanitárnych pracovníkov a núdzových zásielok do niektorých z najkritickejších oblastí sveta Letecký most humanitárnej pomoci sa využije na prepravu humanitárnych pracovníkov a núdzových zásielok do niektorých z najkritick...

VYHLASUJEME ĎALŠIU VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR

VYHLASUJEME ĎALŠIU VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR Vyhlasujeme ďalšiu humanitárnu výzvu na boj s pandémiou COVID-19, zameranú na jej socio-ekonomické dopady Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 04.05.2020 nasledovnú výzvu:  Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu – SAMRS...

Supporting Peace and Stability in South Sudan

Five years ago, after more than 20 years of civil war, South Sudan became the latest Member State of the United Nations. The tasks at hand for the new State were enormous: peace-building, institution-building, security, socio-economic development. Looking more closely at the security sector, challenges were and are about the security of the nation, about ...

ODA Annual Report 2014

  The Report on the Official Development Assistance provided by the Slovak Republic is annually submitted by the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic (MFEA SR) to the Government of the Slovak Republic as of 2002.    The ambition of MFEA SR, responsible for the development cooperation of the SR, is […]

Strategy for Development Cooperation with Afghanistan approved

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic approved Strategy of the Slovak Republic for Development Cooperation with Afghanistan for 2014-2018 on May 7,2014. The Strategy of the Slovak Republic for Development Cooperation with the Islamic Republic of Afghanistan for 2014–2018 seeks to shift cooperation to a higher level, using a...

Categories