K 20 výročiu prijatia rezolúcie bezpečnostnej rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti - SlovakAid

K 20 výročiu prijatia rezolúcie bezpečnostnej rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti

K 20 výročiu prijatia rezolúcie bezpečnostnej rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti

Pred 20-timi rokmi prijala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) rezolúciu s názvom Ženy, mier a bezpečnosť. Rezolúcia s číslom 1325 bola jednomyseľne prijatá 31. októbra 2000 ako vôbec prvá rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN osobitne zameraná na vplyv vojnových konfliktov na ženy a usilujúca sa o posilnenie úlohy a účasti žien v rámci mierových procesov a pri post-konfliktnej obnove.

 

„Slovenská republika je aktívnym účastníkom pri riešení a predchádzaní konfliktov vo svete, či už prostredníctvom príslušníčiek a príslušníkov slovenských ozbrojených síl, policajného zboru, expertov a diplomatov, ale aj  formou projektov slovenskej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce  v krajinách postihnutých vojenskými konfliktami. Niet pochýb o tom, že ženy zohrávajú v mierových procesoch významnú úlohu. Preto ma teší, že vláda SR prijala pred mesiacom  Národný akčný plán k implementácii tejto dôležitej rezolúcie,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

 

Hlavným cieľom rezolúcie je zvýšiť účasť žien na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa prevencie, riešenia konfliktov a post-konfliktnej obnovy, ako aj  zabrániť porušovaniu ich práv s dôrazom na prevenciu sexuálneho násilia.

 

Úlohy vyplývajúce z rezolúcie sú relevantné nielen pre krajiny, v ktorých sa ozbrojené konflikty odohrávajú, ale pre všetky členské štáty OSN, vrátane Slovenska.  Národný akčný plán Národný akčný plán na vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021  ̶  2025 schválený vládou SR 30. septembra 2020 stavia na štyroch pilieroch: prevencia, participácia, ochrana a post-konfliktná obnova.

 

Aj po 20 rokoch ostáva pri implementovaní rezolúcie veľa nenaplnených úloh. Žiaľ, napriek snahám medzinárodného spoločenstva sú ženy a dievčatá v ozbrojených konfliktoch naďalej výrazne zasiahnuté ich dôsledkami. Preto je potrebné ich ochranu aj naďalej presadzovať vo všetkých oblastiach a politikách, na národnej aj medzinárodnej úrovni.

 
Zdroj: MZVEZ SR, 31. októbra 2020