Inštruktážny seminár pre prijímateľov dotácie - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Inštruktážny seminár pre prijímateľov dotácie

Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu dňa 17.9.2019 realizovala inštruktážny seminár pre prijímateľov dotácie SlovakAid projektov v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Seminár sa uskutočnil v priestoroch MZVEZ SR. Projektoví a finanční manažéri SAMRS poskytli odborné a praktické informácie 37 účastníkom v oblasti finančného manažmentu projektu a projektového cyklu. Ďakujeme účastníkom za podnetné otázky a diskusiu. Často kladené otázky budú zverejnené na slovakaid.sk.

Prezentácie:

Finančný manažment projektu

Obsahový manažment projektu

Tešíme sa na implementáciu SlovakAid projektov.