Informačný seminár pre kontraktorov - SlovakAid

Informačný seminár pre kontraktorov


Dňa 18. novembra sa v priestoroch SÚZA (Drotárska cesta 46, Bratislava) uskutoční informačný seminár pre kontraktorov v čase od 9:30hod. do 11:30 hod. Cieľom informačného seminára je predstaviť nový informačný systém tzv. Grant Management IS a zmeny a doplnky finančnej príručky. Odporúčame účasť projektových a finančných manažérov.  Seminár je určený výlučne pre kontraktorov SAMRS, ktorí momentálne implementujú projekty.


Vašu účasť, prosím, potvrďte vopred emailom na maria.zoppova@slovakaid.sk a to najneskôr do 15.11.2013 do 13.00 hod.