Informačné dni pre žiadateľov SlovakAid projektov 2019 - SlovakAid

Informačné dni pre žiadateľov SlovakAid projektov 2019

Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu v dňoch 18.2. a 6.3.2019 realizovala informačné semináre pre žiadateľov SlovakAid projektov.  Informačné dni sa uskutočnili v priestoroch MZVEZ SR. Pracovníci agentúry poskytli odborné a užitočné informácie 45 účastníkom o vyhlásených výzvach, praktických informáciách k výzvam a o tvorbe rozpočtu projektu v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Prezentovali sme nový Program podnikateľských partnerstiev 2019 a možnosti vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín. Realizácia budúcich projektov bude v regiónoch Východného partnerstva  (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko), Západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Severné Macedónsko, Srbsko) a Subsaharskej Afriky (Somálsko, Uganda, Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia).

PREZENTÁCIE 

Ďakujeme za inšpiratívnu diskusiu a podnetné otázky.