Formálne prijaté žiadosti o dotáciu - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Formálne prijaté žiadosti o dotáciu

V prílohe zverejňujeme zoznam prijatých žiadostí o dotáciu v rámci výziev s uzávierkou 13.6.2014 spolu s informáciou o ich formálnom prijatí, resp. zamietnutí. Žiadosti o dotáciu, ktoré boli formálne prijaté, budú postúpené projektovej komisii na odborné hodnotenie. Žiadatelia, ktorých žiadosti boli formálne zamietnuté, budú informovaní písomne o dôvodoch formálneho zamietnutia v najbližších dňoch. SAMRS, až do rozhodnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o udelení, resp. neudelení dotácie a jej výšky, nebude poskytovať informácie o žiadostiach, ktoré budú predmetom odborného posúdenia.

Zoznam prijatých žiadostí o dotáciu (uzávierka 13.6.2014)