Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytnutia primárnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a obnovy základnej infraštruktúry pre potreby prevádzky zdravotníckych zariadení. - SlovakAid

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytnutia primárnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a obnovy základnej infraštruktúry pre potreby prevádzky zdravotníckych zariadení.

Country
Iraq
Location of implmentation
Kurdistan
Number
SAMRS/2018/SYR/1/11
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
15.11.2018 - 31.12.2019
Sector
Healthcare
ODA grant
249294 EUR
Recipient
Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine
Partner
Free Burma Rangers

Popis projektu

Cieľom projektu bolo zlepšenie životných podmienok civilného obyvateľstva, utečencov a presídlencov v Iraku a v Sýrii. V rámci projektu sa prijímateľ snažil svojimi aktivitami pomôcť vybudovať kapacity miestneho zdravotného personálu, ako po odbornej stránke, tak po hmotnej vybavenosti. Súčasťou projektu boli aj vzdelávacie aktivity, ktorými sa prijímateľ snažil poskytnúť vzdelanie a osvetu utečencom, presídlencom.

Loading map ...