Prenos skúseností pri znižovaní obsahu arzénu v prírodných vodách, pôdach a potravinových produktoch, možnosti odstraňovania z pitných vôd v Gruzínsku - SlovakAid

Prenos skúseností pri znižovaní obsahu arzénu v prírodných vodách, pôdach a potravinových produktoch, možnosti odstraňovania z pitných vôd v Gruzínsku

Country
Georgia
Location of implmentation
Tbilisi
Number
SAMRS/2019/VP/1/6
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.10.2019 - 31.05.2021
Sector
Infrastructure and sustainable use of natural resources
ODA grant
85768 EUR
Recipient
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Partner
National Environmental Agency – NEA

Popis projektu

Projekt je zameraný na prenos skúseností pri znižovaní obsahu arzénu v prírodných vodách, pôdach a potravinových produktoch ako aj na možnosti jeho odstraňovania z pitných vôd v Gruzínsku. Vybraté oblasti Ambrolauri a Lentekhi sú zaťažené mimoriadne vysokou kontamináciou arzénom, ktoré zostali po odchode sovietskych vojsk.

Loading map ...