Podpora ekologických akcií v obci Oni prostredníctvom rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva - SlovakAid

Podpora ekologických akcií v obci Oni prostredníctvom rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva

Country
Georgia
Location of implmentation
Oni, Gruzínsko
Number
SAMRS/2020/GE/1/7
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.07.2020 - 30.06.2021
Sector
Infrastructure and sustainable use of natural resources
ODA grant
160501 EUR
Recipient
SOSNA
Partner
Caritas Czech Republic in Georgia

Popis projektu

V záujme zlepšenia kvality života a zdravia obyvateľstva projekt pomáha odľahlým horským obciam v Gruzínsko rozvíjať svoju infraštruktúru odpadového hospodárstva v súlade s miestnym plánom odpadového hospodárstva a ďalšími vnútroštátnymi právnymi požiadavkami. Konkrétne, na základe zdieľania slovenských skúseností a know-how pôjde o prípravu a realizáciu modelu separácie a recyklácie tuhého odpadu pre obec Oni a okolité dediny, ktoré sa nachádzajú v regióne Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti. Následne sa posilnia kapacity miestnych zainteresovaných strán v oblasti odpadového hospodárstva a obstará sa potrebná infraštruktúra

Loading map ...