Podpora efektívnej implementácie bazilesjkého dohvoru v súvislosti s plnením reportingových povinností vMoldavskej republiky - SlovakAid

Podpora efektívnej implementácie bazilesjkého dohvoru v súvislosti s plnením reportingových povinností vMoldavskej republiky

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Kišiňov
Number
SAMRS/2016/MD/1/2
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.01.2017 - 31.05.2018
Sector
Water management sector
ODA grant
93230 EUR
Recipient
Slovenská agentúra životného prostredia
Partner
Environmentall Pollution Prevention Office

Popis projektu

Predložený projekt bol zameraný na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva. Konkrétne jeho špecifickým cieľom je posilniť efektívne fungujúcu štátnu správu a občiansku spoločnosť a skvalitniť životné prostredie – oblasť odpadového hospodárstva.

Loading map ...