Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín vyžadovaných podľa rámcovej smernice o vodách 2013/39/EÚ v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici - SlovakAid

Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín vyžadovaných podľa rámcovej smernice o vodách 2013/39/EÚ v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici

Country
Montenegro
Location of implmentation
Podgorica
Number
SAMRS/2020/ZB/1/4
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.10.2020 - 30.06.2022
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
78780 EUR
Recipient
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Partner
Center for Eco-Toxicological Research Podgorica d. o. o.

Popis projektu

Projekt je zameraný na zavedenie analytických metód používaných na stanovenie prioritných organických zlúčenín uvedených v Rámcovej smernici o vode (2013/39/EÚ) v povrchových vodách v organizácii poverenej monitoringom organických zlúčenín v životnom prostredí Čiernej Hory (Centrum pre ekotoxikologický výskum v Podgorici - CETI). Zavedené analytické metódy budú plne kompatibilné s požiadavkami na technické špecifikácie pre chemické analýzy a monitoring statusu vôd uplatňovaných v členských krajinách EÚ (2009/90/ES). V rámci predkladaného projektu sa vyškolia pracovníci Centra pre ekotoxikologický výskum v Podgorici, ktorí by mali byť ďalej schopní reagovať na plánované novelizácie legislatív týkajúcich sa životného prostredia ako aj samostatne napĺňať požiadavky EÚ pri vytváraní tzv. zoznamov špecifických znečisťujúcich zlúčenín pre Čiernu Horu.

Loading map ...