Home > Node > Schválené žiadosti: vysielanie dobrovoľníkov a expertov - dobrovoľníkov

Schválené žiadosti: vysielanie dobrovoľníkov a expertov - dobrovoľníkov

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2020/D/1 – vysielanie dobrovoľníkov a expertov - dobrovoľníkov do rozvojových krajín, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 05.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie. 
Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

 

Komisia MZVEZ SR odporučila neschváliť žiadosti uvedené v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.
Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.