Dobrovoľníkom roka – Slovák, pôsobiaci na rozvojovom projekte v Keni - SlovakAid

Dobrovoľníkom roka – Slovák, pôsobiaci na rozvojovom projekte v Keni

Dobrovoľníkom roka – Slovák, pôsobiaci na rozvojovom projekte v Keni

V symbolický dátum: 12. 12. si na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave v rámci slávnostného večera „Dobrovoľník/dobrovoľníčka roka 2013“ odnieslo ocenenie „Srdce na dlani“ 12 ľudí, ktorí svojou dobrovoľníckou aktivitou menia svet k lepšiemu. Tento rok sa prvý raz odovzdávala cena aj v kategórii Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid), ktorú právom získal Slovák, pôsobiaci 5 mesiacov na rozvojovom projekte v Keni – Pavol Markovič.

Pod pojmom dobrovoľníctvo možno chápať činnosť ľudí, pracujúcich v prospech iných osôb či pre konkrétny projekt bez finančnej pláce za poskytnutý čas a vykonanú službu. Hoci daný človek sa svoje "dobrovoľníčenie" nedostane hmatateľnú odmenu, získa omnoho viac – môže sa mu pozitívne zmeniť rebríček hodnôt aj plány do budúcnosti, no najmä získa sociálny kapitál (nové kontakty, priateľstvá, zručnosti).

Celé podujatie Dobrovoľník/dobrovoľníčka 2013 sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. O oceneniach rozhodovali, v jednotlivých kategóriách nominácie posudzovali a víťazom počas galavečera gratulovali: štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Burian; generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Roman Bužek či riaditeľ Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Peter Hulényi. Tento rok sa po prvý raz odovzdávala cena aj v kategórii Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid). Získal ju Pavol Markovič, ktorý dobre naštartovanú kariéru a pracovné povinnosti na 5 mesiacov odložil, aby mohol ako rozvojový dobrovoľník Trnavskej univerzity učiť ľudí v Keni základy práce s počítačom, zároveň audiovizuálnou tvorbou zvyšovať povedomie u ľudí v Keni i na Slovensku – o potrebe a význame slovensko-kenskej rozvojovej spolupráce.

Pavol Markovič sa na jar 2013 rozhodol podniknúť cestu na africký kontinent a zakúsiť päť mesiacov života rozvojového dobrovoľníka. Mal pred sebou neľahkú úlohu: zvýšiť počítačovú gramotnosť u lokálnych ľudí z pobrežia Kene – formou IT prednášok a workshopov. Momentálne pracuje na strihu dokumentárnych filmov z tohto prostredia, ako aj na koncepcii výstavy fotografií, ktorá bude eticky a nestereotypne zobrazovať úlohu rozvojovej spolupráce a život komunitných zdravotníckych pracovníkov a klientiek nutričných centier na pobreží Kene. Za svoju sériu fotografií „Zmena prichádza zvnútra komunity“ už získal prvé miesto vo fotosúťaži Ľudské práva v rozvojovej spolupráci.

Tohtoročný víťaz pri preberaní ceny „Srdce na dlani“ ocenil aj prácu svojich spolunominantov v kategórii Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid), ktorých zameranie bolo veľmi podobné tomu jeho (tréningy počítačovej gramotnosti a zručnosti, sociálna či zdravotnícka starostlivosť v Subsaharskej Afrike). Pavol Markovič tieto priority okomentoval slovami: „Zdravie ľudí na africkom kontinente je úzko prepojené so vzdelaním a vzdelávaním. Je zrejmé, čo potrebujú tamojšie lokálne komunity od nás; a je dobré, že práve to im Slovensko prostredníctvom vysielania a práce dobrovoľníkov poskytuje.“ Pavol zažil počas svojho pobytu aj zlé situácie – nebezpečné chvíle (násilná krádež jeho kompletnej foto a video-techniky), no svoje dobrovoľníčenie na pobreží Kene považuje za veľký prínos do jeho pracovného i osobného života.

text: Boba Baluchová, Foto: Palo Markovič, Juraj Jančovič, TrUni