DNES OSLAVUJEME SVETOVÝ DEŇ VODY - SlovakAid

DNES OSLAVUJEME SVETOVÝ DEŇ VODY

Video: úspešné ukončenie vrtu studne s pitnou vodou pre iracké obce Bášika a Bahzani
Zdroj: Slovenská katolícka charita a Shingala Azad

Podľa WHO je Svetový deň vody, 22. marec 2021, o jej skutočnej hodnote pre všetkých ľudí a možnostiach lepšej ochrany tohto životne dôležitého  a vzácneho prírodného zdroja. Vo svojej kampani WHO vyzýva pripojiť sa k diskusii o reálnom význame vody pre život na Zemi. V  diskusii WHO vyzvala využiť rôzne sociálne siete a zapojiť milióny a zdieľať kľúčové správy medzi priateľmi, rodinou a kolegami. Cieľom je zdieľať  svoje zážitky s vodou. A práve bežných účastníkov dialógu považuje WHO za najdôležitejší prvok kampane.

Rovnako ako v roku 2020, aj v roku 2021 SAMRS na sociálnych sieťach vo svojej kampani #VodaPreZivotSlovakAid, prináša dobré správy o úspešných projektoch v Iraku, projektoch na Ukrajine v Libanone, Keni (aj v spolupráci s UNESCO), ktoré naši partneri realizujú  v prioritných a partnerských krajinách slovenskej rozvojovej spolupráce. Sú dôkazom toho, že aj v tých najťažších podmienkach a za najkritickejších pandemických okolností, je možné pomáhať a plniť dôležité ciele - podporovať efektívny a udržateľný manažment vodných a iných prírodných zdrojov, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Pretože len tak je možné životy zachraňovať alebo zlepšovať ich kvalitu.

Pretože dnes každý tretí človek na planéte nemá prístup k pitnej vode. Viac ako polovica svetovej populácie alebo 4,2 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej hygiene. Takmer polovica škôl na svete nemá pre študentov k dispozícii zariadenia na umývanie rúk s mydlom a vodou. Na zabezpečenie splnenia najzákladnejších potrieb pri súčasnom udržaní nízkych rizík pre verejné zdravie je potrebných približne 50 litrov vody na osobu a deň. Viac ako 207 miliónov ľudí strávi viac ako 30 minút denne cestovaním za vodou z upraveného, pred fekálnym znečistením chráneného zdroja. Najmenej dve miliardy ľudí na svete konzumuje vodu zo zdroja, znečisteného výkalmi. Asi 297 000 detí do päť rokov ročne, čiže viac ako 800 každý deň, zomiera na hnačkové choroby v dôsledku nesprávnej hygieny, sanitácie alebo kontaminovanej vody.

Pod značkou SlovakAid už 17 rokov účinne a konkrétnym spôsobom Slovenská republika prispieva k riešeniu významných globálnych výziev a k implementácii udržateľných cieľov rozvoja Agendy 2030. Jedným z nich je cieľ č. 6 . Vážiť si vodu #ValuingWater - znamená vážiť si život - človeka a planéty.

 
 
Štatistické údaje – zdroj: WHO, UNICEF: 2019, 2020