Ďalšie výzvy SlovakAid - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Ďalšie výzvy SlovakAid

Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu vyhlásila 7.3.2019 ďalšie dve výzvy na prekladanie žiadostí o dotácie v oblasti rozvojovej spolupráce SR.

Prvá výzva je zameraná na podporu globálneho a rozvojového vzdelávania a integrácie rozvojovej problematiky a jej začleňovanie do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl – SAMRS/2019/RV.

Cieľom ďalšej výzvy je podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania SAMRS/2019/EK.

Uzávierka oboch výziev je 12.4.2019

Tešíme sa na nové projekty.