Home > Video > Digitálne technológie pre stredné školy

Digitálne technológie pre stredné školy

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Projekt s názvom Slovensko-keňská spolupráca pre moderné školy je zameraná na štyri školy vo Voi District s cieľom zabezpečiť digitálnu technológiu, školenie pre učiteľov, výmenné študijné pobyty učiteľov a začatie vzdelávania na základe projektov, kde študenti pomáhajú lokálnym komunitám využívať svoje novonadobudnuté IKT zručnosti. Podrobnejšie informácie o projekte je možné nájsť na www.nadaciapontis.sk. Projekt je financovaný z oficiálneho programu rozvojovej pomoci Slovenskej republiky – SlovakAid.

Video embed: