Home > Novinky > Rozhodnutie ministra k podmienečne schváleným žiadostiam 1. grantového kola

Rozhodnutie ministra k podmienečne schváleným žiadostiam 1. grantového kola

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev 1. grantového kola dodatočne schválených ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 20.07.2018, spolu s výškou dotácie. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.