Home > Novinky > Výsledky druhej časti 1. grantového kola v roku 2018

Výsledky druhej časti 1. grantového kola v roku 2018

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

  • SAMRS/2018/SSD/1
  • SAMRS/2018/SYR/1
  • SAMRS/2018/BK/1
  • SAMRS/2018/EK/1

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 13.07.2018, odporúčané Komisiou MZVaEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na podmienečné schválenie a zoznam neschválených žiadostí. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie, resp. v prípade podmienečne schválených žiadostí vyzve žiadateľov k úprave dokumentov.

Zoznam odborných hodnotiteľov žiadostí podľa výziev:

SAMRS/2018/SSD/1 – Lucia Lacková
SAMRS/2018/SYR/1 – Lucia Lacková, Edita Bednárová