Domov > Novinky > Hľadáme účtovníka/mzdára/účtovníčku/mzdárku

Hľadáme účtovníka/mzdára/účtovníčku/mzdárku

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

 Názov pozície:  Účtovník/mzdár/účtovníčka/mzdárka

 Miesto výkonu práce: Pražská 7, Bratislava

 Forma: Plný pracovný úväzok

 Dátum nástupu: ASAP                                   

 Odmena: 1100 - 1480 eur (v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné zabezpečovanie účtovnej a mzdovej agendy
komplexné vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie ( majetok, pohľadávky, záväzky, mzdy, interné doklady, pokladňa, sklad)
zostavovanie účtovnej závierky, inventúra a inventarizácia
zostavovanie mesačných a štvrťročných výkazov
kontrola a zúčtovanie cestovných výdavkov a poskytnutých záloh na základe zákona o cestovných náhradách
komplexná mzdová agenda, spracovávanie miezd zamestnancov
vystavovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, RLFO pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
spracovávanie výkazov pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP

Zoznam požadovaných dokladov
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 28. 06. 2018

Na adresu:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava
alebo v elektronickej podobe na: jitka.navratilova@slovakaid.sk


Na obálke označiť: VK Účtovník/mzdár SAMRS

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.

Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu určitú počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Požadované vzdelanie

Stredoškolské s maturitou, VŠ I. stupeň (VŠ II. stupeň výhodou) ekonomického zamerania

Ostatné znalosti

Podvojné účtovníctvo - pokročilý
Mzdové účtovníctvo - pokročilý
SAP - základy (výhodou)
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
Flexibilnosť, spoľahlivosť
Odolnosť voči stresu
Bezúhonnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAid bola zriadená vo forme rozpočtovej organizácie MZVaEZ SR. Hlavným predmetom činnosti agentúry je implementácia rozvojovej politiky SR. Agentúra zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce.

Adresa spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava
http://www.slovakaid.sk