Home > Novinky > VÝZVA NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE PROJEKTY BUDOVANIA KAPACÍT A KOFINANCOVANÉ PROJEKTY EÚ

VÝZVA NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE PROJEKTY BUDOVANIA KAPACÍT A KOFINANCOVANÉ PROJEKTY EÚ

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Odborné hodnotenie projektov

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce.

Výzva OH 2018/4

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov SAMRS
Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Žiadosti posieľajte do 09.05.2018 na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava